понеделник, 12 юли 2010 г.

Успешна защита на редовен докторант на катедрата


На 8 юли в Специализирания научен съвет по педагогика при ВАК Свилена Балабанова успешна защити своята дисертация. Тя е първият редовен докторант в катедра "Педагогика и управление на образованието" стигнал до финалната права и последният защитил по стария закон.

Няма коментари: