петък, 11 март 2011 г.

Конкурс за есе, насочен към младежи от ромски произход на Младежка фондация АРЕТЕ
По повод 8 април – Международният ден на ромите, Младежка фондация Арете – България обявява конкурс за есе, насочен към младежи от ромски произход по една от следните теми по избор:

1) „Чувствам ли се европеец?“
2) „Какво мога да дам на България?“
3) „Какво за мен е образованието“?

Изисквания към участниците:

• ученици от 9 до 12 клас
• студенти в акредитирани университети до 29-годишна възраст включително.

За да участвате е необходимо да изпратите по електронна поща следните материали:
• есе по една от трите посочени теми;
• попълнен формуляр за участие;
• сканирана и изпратена по e-mail първа страница на ученически бележник или студентска книжка;

При оценяването на есето ще бъдат взети предвид следните критерии:

• недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем;
• полагане на проблема в актуален контекст;
• използване на подходящи стилово-езикови средства;
• умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема;
• теза, съответстваща на формулирания проблем;
• целенасочена и задълбочена аргументация;
• логически последователни и смислово обвързани композиционни части;
• спазване на езиковите норми - лексикална, граматична, правописна и пунктуационна.

Есето трябва да бъде не повече от три стандартни страници - формат А4, шрифт Times New Roman 12!

Победители и награждаване:

Ще бъдат излъчени две големи награди:
• в категория „Ученици 9 – 12 клас“ победителят ще спечели безплатно едноседмично участие в младежкия лагер за изграждане на лидерски умения за ромски младежи в гр. Шумен, който ще се проведе от 10 до 16 юли 2011 г.
• в категория „Студенти“ победителят ще спечели безплатно участие в международен ромски младежки лагер в Будапеща, Унгария, който ще се проведе през лятото на 2011 г.
• Двете най-добри есета ще бъдат публикувани на сайта на Младежка фондация Арете и в електронните издания на вестниците „Труд“ и „24 часа“;
• Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие.

Екипът на фондацията ще се свърже с всички участници до 2 април 2011 г. Награждаването на победилите ще се състои на специална гала-вечеря в хотел „Света София“ в гр. София на 5 април 2011 г. от 18 часа.

Посочените документи и есе изпращайте на e-mail: atanas@areteyouth.org, до 31 март 2011 г. включително.

За контакт и допълнителна информация:
Атанас Стоянов
тел: 02/9809027; 0879844977
e-mail: atanas@areteyouth.org

Няма коментари: