събота, 30 април 2011 г.

Трети ден от Фестивала на българското образование

По време на третия ден на Фестивала в зала 4 на НДК се проведоха две интересни събития.
В 10 часа започна обсъждането на проблемите свързани с необходимостта от реформа в българското образование организирано от „Диалог за бъдещето”, което е гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на българската образователната система.
Беше използвана техниката отворено пространство, за да се обсъди темата "Образованието - промяната, която случвам".
Участваха учители, психолози, директори на училища, родители, ученици, представители на неправителствени организации, работещи в областта на образованието, преподаватели във висши учебни заведения.

От 14 часа в същата зала беше проведено обсъждане на проект "Филиповци". Представители на местната общност, 103 основно училище, неправителствени организации, ученици и родители, а също така и представители на бизнеса споделиха своите очаквания, надежди и идеи как може да се реализира един образователен проект, който да бъде пилотен за промяна на модела за образователна и социална интеграция, чрез включване на всички заинтересовани страни.

Няма коментари: