събота, 22 декември 2012 г.

Обучение по проект: "Да мислим нашите деца"

На 13 и 14. 12. взех участие в обучението на учителите от включените в проекта BG051PO001-4.1.05.-0036 „Да мислим нашите деца”  девет училища. Моята работа беше свързана с представянето на два модула: "Философия на интеркултурното образование" и "Преодоляване на стереотипи и предразсъдъци в областта на приобщаващото образование в училище".

1 коментар:

сугестопедия английски каза...

Поздравления за това с което сте се захванали.Уви в днешно време не е лесно да действаш за децата.Всеки гледа да прави това,което ще му донесе финансова изгода и големи средства, а децата остават на заден план, като не се замислят, че те са нашето бъдеще и , че не парите са най важното.Подходът може да бъде чрез обучаване на родителите в това как да приучават децата на даденото умение, а не чрез
директно обучение на децата .
Може да е на доброволен принцип и да е безплатно като услуга. И всички желаещи да се записват при вас като вършат нещо полезно за другите.