четвъртък, 21 март 2013 г.

Включване на студенти от РУ "Ангел Кънчев" и ШУ "Епископ Константин Преславски" в менторската програма

На 18 март в централната сграда на РУ "Ангел Кънчев" с любезното съдействие на ректорското ръководство се проведе срещата със студентите от ромски произход и техните потенциални ментори. В резултат от възникналите обсъждания 12 студенти имат своите ментори.
Подобна среща с подкрепата на Ректора  на ШУ "Епископ Константин Преславски"- проф. дпн Маргарита Георгиева се проведе на 21 март в Корпус 2. В срещата участваха студенти от различни факултети - педагогическия, за природни науки, за хуманитарни науки и техническия. Те с интерес и желание се включиха в програмата и шестима вече имат свои ментори.

Няма коментари: