петък, 23 май 2014 г.

Студентите от ЕПУ участваха в интерактивно обучение с гост-преподавател от Берлин

На 22 май 2014г. в Европейски политехнически университет - Перник  FRANZISKA SCHÖLMERICH от SRH University Berlin  проведе своя интерактивен workshop  на тема: „Education in multicultural environment” като основния акцент в работата беше управлението на разнообразието в мултикултурни екипи.
Участие взеха студенти от различни националности, академични сътрудници и университетски преподаватели. 
С младата гостенка обменихме опит от работата ни със студенти от различни култури и народи и обсъдихме възможностите за бъдещо сътрудничество.

Няма коментари: