неделя, 14 септември 2014 г.

Излезе сборникът от Националната научно-практическа конференция на тема: ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“.

На 25–26 юни 2013 г. във Велико Търново Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“ проведе Национална научно-практическа конференция на тема: ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“. Сборникът с докладите беше отпечатан в началото на септември тази година, а също така е достъпен и на сайта на организацията на адрес:http://amalipe.com/index.php?nav=publications&lang=1
В моя доклад аз представих част от работата ми в областта на образователната интеграция на младите роми, която съм  реализирала в рамките на различни проекти на различни НПО.
За Младежка фондация "Арете" - България на граждански и трудов договор работих от май 2011 до август 2014г. и в този доклад представих и анализирах резултатите от работата на екипа ни в лагерите "Заедно напред".


Няма коментари: