събота, 13 юни 2009 г.

Видях морето

От три дни съм на "Константин и Елена" в Дома на учените, като част от екипа обучители по един проект по ОПАК и едва тази сутрин успях да стигна до морето.













Темата на проекта е свързана с работата в партньорство между НПО и местните власти по проблемите на децентрализацията и оптимизацията на училищната мрежа.

Няма коментари: