събота, 20 юни 2009 г.

Конференция по интеркултурно образование в Бачиново

От 18 до 20 юни в Университетската база в Бачиново се проведе НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема “ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”. В нея взеха участие около 50 преподаватели от петте университета, партньори по проекта
„Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”.
Аз изнесох пленарен доклад на тема:

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Няма коментари: