понеделник, 12 октомври 2009 г.

Национална среща "Миграцията и гражданското общество - местни и национални отговори"


На 9.10. в хотел Хилтън в София се проведе заключителното събитие по проекта на Центъра по антропология на местата и комуникациите "Пътуващ мегдан - да свържем публичните пространства в България".
В хода на работата бяха представни основните резултати, споделени проблемите и обсъдени възможните решения.
Един от основните фокуси бе миграцията на българите от и към България.
Специално внимание беше отделено и на образователните проблеми, породени от миграцията.

Няма коментари: