неделя, 18 октомври 2009 г.

Кръгла маса на тема: „Реалности и перспективи в политиките за интеграция на ромите”
На 16 октомври 2009г. в конферентната зала на х-л Анел в София се проведе кръгла маса на тема: "Реалности и перспективи в политиките за интеграция на ромите”.
Срещата беше организирана от Националния Демократически Институт, Програма Рома на Институт Отворено общество и Клуба на младите роми, завършилите стажантската програма към Народното събрание на РБългария, с подкрепата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.
Тя беше открита от вицепремиера и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси Цветан Цветанов.
От името на клуба приветствие поднесе неговият нов председател Огнян Исаев.
Стажантите изложиха своите позиции по актуални теми на ромското включване в областите на образованието, културата, социалната политика, здравеопазването и жилищната политика. Представителите на съответните министерства изразиха официалната позиция и формираната държавна политика за решаване на проблемите.
В последвалите оживени дискусии участваха лидери на неправителствени организации, активно работещи в областта на интеграцията на ромите.

Няма коментари: