вторник, 3 ноември 2009 г.

"Учители за България"


Днес студентите от Педагогическия факултет на Шуменския университет имаха възможност да се запознаят с програмата "Teach For America" с помощта на двама американци - Райън и Сара.
Те споделиха опита на САЩ и други страни от света за привличане на млади специалисти за работа като учители в продължение на две години в райони с деца от малцинства, с лош социален статус и/или специални образователни потребности.
Беше организирана фокус-група на тема: Възможности и очаквания за реализация на програмата в България.
Студентите зададоха редица въпроси и споделиха своите мисли за бъдещето на програмата и за собственото си кариерно развитие.

Няма коментари: