петък, 20 ноември 2009 г.

Хауърд Гарднър - доктор хонорис кауза на Софийския университет
На 20.11.2009 г. в Аулата на Софийския университет "Климент Охридски" проф. Хауърд Гарднър от Харвадския университет получи почетното звание доктор хонорис кауза.
В своето академично слово създателят на теорията за множествената интелигентост сподели с аудиторията мисли относно трите ключови момента в неговата творческа и жизнена автобиография.

Няма коментари: