петък, 27 ноември 2009 г.

Тренинг по толерантност с начални учители


В рамките на проекта "Заедно живеем, учим и творим"и сдружение "Етнотолеранс" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” продължават квалификационните дейности с учители.

Няма коментари: