понеделник, 16 ноември 2009 г.

16 ноември - Международен ден на толерантността16 ноември се отбелязва по препоръка на Общото събрание на ООН в резолюция 51/95 на ОС на ООН от 12 декември 1996 г. Това е един от резултатите от подготвената и приета от Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г. Декларацията за принципите на толерантността.
1995г е била обявена от ООН и ЮНЕСКО за международна година на толерантността. В следствие на проявите през нея се взема и решението за отбелязването на датата 16 ноември ежегодно.

Няма коментари: