петък, 13 ноември 2009 г.

Обучение по интеркултурно образование в Шуменския университет


Днес директорите от курса "Приемно училище" работиха с д-р Йосиф Нунев по темата "Европейски и национални документи за образователна интеграция".

Учителите започнаха петдневния курс "Специфика на обучението в мултикултурна среда" с темата "Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда".
Пред 45 учители от 10 училища от Шуменска област представих моето разбиране за същността на интеркултурното образование и възможностите да се използват интерактивни методи за неговата реализация.

Няма коментари: