четвъртък, 12 ноември 2009 г.

Квалификационният курс за директори започна


Днес 12.11.2009г. започна квалификационният курс с директори по проекта "Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори и учители" в Шуменския университет. Първата тема беше "Европейски практики за приемните училища".
Пред десет директори и двама експерти от РИО на МОМН представих две презентации за европейски практики и за успешни български модели за десегрегация.

Няма коментари: