неделя, 13 декември 2009 г.

Трансфер на модерни и иновационни образователни технологии в българското училище – постижения, проблеми, перспективиСдружение „Професионален форум за образованието”, Регионален инспекторат по
образованието – София – град и Департаментът за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св.Климент Охридски”, със съдействието на Министерство на образованието, младежта и спорта и Столична община проведоха на 11 декември 2009г. в зала 8 на НДК, СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ на тема: Трансфер на модерни и иновационни образователни технологии в българското училище – постижения, проблеми, перспективи.
Форумът беше открит от г-жа Ваня Кастрева - Началник на РИО на МОМН - София.
Поздравителен адрес от министъра на образованието прочете съветникът му Иван Игов.
Истинска изненада за мен беше участието на проф. д-р Георги Лозанов.
Възможността да общувам с тази жива легенда ми достави огромно професионално удовлетворение.
По време на работата организаторите умело бяха съчетали споделянето на различните гледни точки на университетските преподаватели и на практикуващите директори и учители.
Имаше представители и на бизнес-структури обслужващи образованието.

В хода на презентациите и дискусиите търсихме отговори на въпросите:
�� Имат ли място в училището иновационни и авторски образователни технологии? Трябва
ли те да се: разрешат, забранят, насърчават, лицензират, игнорират...?
�� Как да преценим, дали една или друга иновация ще бъде полезна и ефективна? Нужна ли е апробация, информиран избор на родители и ученици...?
�� Дали модерните образователни технологии са само информационните технологии? Само
с компютрите ли свързваме понятия като „интерактивност”, „комуникация”, „модерна
образователна среда”?
�� Нужни ли са на училището модерни технологии не само за обучение, а и за възпитание? Съществуват ли такива?
�� Кой събира, изучава и разпространява информация за модерни и иновационни
образователни технологии?

В моята презентация,представих темата за съпротивата на промяната и образователните иновации с акцент на причините, които тревожат българските учители.

Участниците изгледаха филма направен през 1978г. от ЮНЕСКО за работата в училището, експериментирало ограмотяване на първокласници по системата на д-р Лозанов.

Много училищни екипи демонстрираха добри иновационни практики.
Форумът ще подготви референции към МОМН за стимулиране на образователните иновации.

Няма коментари: