петък, 4 декември 2009 г.

Тренинг по толерантност с учителите по проекта "Заедно живеем, учим и творим"


Днес в почивния ден след патронния празник, учителите от средна и горна степен на СОУ "Сава Доброплодни" се включиха в две групи за тренинг по проекта "Заедно живеем, учими и творим" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”, а началните бяха запознати със спецификата на обучението по български език в условията на билингвизъм.

Няма коментари: