понеделник, 22 март 2010 г.

ПЪРВА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УТВЪРЖДАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА УЧИТЕЛЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ”

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ- Варна съвместно с ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ДВОРЕЦЪТ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА – ВАРНА, I ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ -Варна със съдействието и на ОБЩИНА ВАРНА организираха и проведоха на 20-21.03. 2010г. ПЪРВА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УТВЪРЖДАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА УЧИТЕЛЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ”

Научното ръководство на конференцията бе осъществено от проф. д-р Мариана Стефанова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет „Св.Климент Охридски”, проф. д-р Галя Герчева – зам.-ректор на Варненския свободен университет, Иван Игов – председател на секция „Училищна психология” към Дружеството на психолозите в България, член на Европейската мрежа на психолозите в системата на образованието N.E.P.E.S, доц. д-р Иван Иванов – ръководител на катедра „Педагогика и управление на образованието” при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и моя милост.

Конференцията имаше за цел да бъдат изразени мненията и становищата на специалисти, представителите на различни институции, учители и образователни мениджъри относно причините за пренебрегване на авторитета на учителя в годините на прехода.
В рамките на научната програма бяха представени и разисквани добри практики за утвърждаване и повишаване на авторитета на учителя в двете секции:
– „Административни и социални аспекти на въпроса за авторитета на учителя” и
- „Авторитетът на учителя като участник в педагогическото взаимодействие и психологически предпоставки за неговото утвърждаване и повишаване”.

През втория ден от конференцията имах честта и удоволствието да модерирам дискусия на тема: ”Мястото и ролята на участниците в педагогическото взаимодействие за утвърждаване и повишаване на авторитета на учителя в съвременното училище”.


В нея взеха участие много учители, представители на родителски организации и членове на ученическия парламент от различни варненски училища.В следобедните часове се проведоха паралелно два семинара: "Мениджмънт на поведението в класната стая" и "Невербалното общуване в професията на учителя, визия, дрес код" включващ и презентации на специалисти в модния дизайн и прическите.


Идеите в представените теоретични материали, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на дискусията, както и добрите практики ще бъдат обобщени след края на конференцията и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде издаден в срок от два месеца след приключването и.
В рамките на конференцията бяха представени и резултатите от детския конкурс на тема:"Как си представяма авторитетния учител?" част, от които можете да видите.
Няма коментари: