сряда, 24 март 2010 г.

"Ден на ЕРАЗЪМ" в Шуменския университет

На 23.03. 2010г. в зала 219 на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" се проведе информационна среща по програмата за студентска и преподавателска мобилност "Еразъм". Тя беше организирана от Центърът за международно сътрудничество и проекти и Центърът за кариерно развитие.В началото на срещата Ирина Стоянова - административен координатор по ЕРАЗЪМ от Центъра за международно сътрудничество и проекти представи програмата и опита на университета в нея през последните няколко години.
На срещата присъстваха много студенти и факултетски координатори по ЕРАЗЪМ.Студентите изслушаха с интерес презентацията и зададоха своите въпроси.Преподаватели, пътували по програмата, споделиха своите преживявания и добри впечатления от работата си в чуждестранни университети.Студенти от специалност "Българска филология" учили в Прешов запалиха аудиторията със своя емоционален спомен.Студенти от Бигошт (Полша), които този семестър учат в Шуменския университет като Еразъм-студенти представиха своята родина и своя университет както и възможностите да се учи и да се забавлява младия човек, участник от програмата за студентска мобилност.

Няма коментари: