вторник, 12 октомври 2010 г.

Семинар във Варна по проекта на ЦОИДУЕМНа 11 и 12. 10. се проведе двудневен семинар по проекта на ЦОИДУЕМ на тема: „Подпомагане на институционализирането на процеса на десегрегация в България” за дейностите по подготовка на проектни предложения.
Участваха представители на общини от Североизточна България,РИО на МОМН - Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Търговище, представители на ромски неправителствени организации, работещи в сферата на образователната интеграция.
Главната цел на проекта е подпомагане на общините в осъществяване на процеса на реорганизация на училищната мрежа чрез прехвърляне на децата от ромски произход в общообразователните училища и закриване на ромските училища, както и насърчаване на партньорствата между общините и НПО.

Водещи на семинара бяха доц. д-р Янка Тоцева – директор на ЦОИДУЕМ и д-р Йосиф Нунев – държавен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на МОМН.

Няма коментари: