сряда, 27 октомври 2010 г.

Семинар в Монтана по проекта на ЦОИДУЕМ

На 25 и 26 октомври в хотел "Житомир" в град Монтана се проведе третият семинар, организиран по проекта „Подпомагане на институционализирането на процеса на десегрегация в България”.


Участваха представители на общини от Северозападна България, РИО на МОМН - Враца, Плевен, Монтана, Видин, Ловеч и на ромски неправителствени организации от региона.


Участниците бяха поздравени от кметът на град Монтана Златко Живков, който сподели и опита на общината в десегрегационните проекти.


На втория ден в малки групи участниците разработиха проектни идеи, които представиха пред цялата аудитория.

Няма коментари: