вторник, 21 юни 2011 г.

Среща в София по темата за приносът на Структурните фондове за интеграцията на ромите

На 21 и 22 юни в хотел Шератон се проведе среща на високо равнище за обсъждане на приносът на Структурните фондове за интеграцията на ромите. Фъв форума взеха участие европейският комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване Ласло Андор, представители на българското правителство, на Европейския парламент, представители на общности на българските роми и на редица неправителствени организации.
По време на срещата млади ромски активисти демонстрираха несъгласието си с правенето на показни акции за демонстрация на интерес към решаване на проблемите за интеграцията и подобряването на социалното положение на ромите.
Сред официалните приветствия и презентация, направени от страна на представителите на Европейската комисия и българското правителство в лицето на вицепремиера, който провокира негативни реакции у част от аудиторията и министър Томислав Дончев, работата на срещата премина в делови тон в три различни секции.
Мнения, позиции и оценки споделиха широк кръг експерти, политици и представители на граждански обединения.

Няма коментари: