четвъртък, 23 юни 2011 г.

Семинар с учители в Кнежа

На 22.06. 2011г. се срещнах с учители от три училища от община Кнежа, работещи в условията на социо-културно разнообразие.
Семинарът беше на тема:Подходи и методи за работа в мултикултурна среда и работа с деца-билингви.
Учителите споделиха своите затруднения, свързани със задържането на децата с ромски произход в училище. Те обмениха и опит помежду си как да се справяме със сегрегацията и дискриминацията в училище.
Семинарът беше организиран от издателство РААБЕ.

Няма коментари: