петък, 1 юли 2011 г.

С очакване за добра оценка!


На 30 юни екип на Сдружение "Етнотолеранс" изпрати в Европейската комисия проект за обмен на добри практики за работа в мултикултурна среда, който беше подготвен съвместно с нашите международни партньори.
Остава да чакаме оценката и да поддържаме готовността си за работа!

Няма коментари: