четвъртък, 7 юли 2011 г.

Започна обучението на лидерите в лагерите "Заедно напред"Част от екипа потегли вчера от София, а днес във Варна пристигнаха лидерите на малките групи и фасилитаторите.
Обучението започна по предварително подготвената програма.
Участниците се запознаха с програмата за тридневното обучение, наръчниците за лидери и за участници.
Специално внимание беше обърнато на темата за общуването и работата в екип за осъществяване на успешни взаимодействия, делова и междуличностна комуникация.

Няма коментари: