вторник, 5 юли 2011 г.

Семинар на тема: "Старт в кариерата за млади роми"

На 4 юли в София Програма "РОЛЕВИ МОДЕЛИ НА УТРЕШНИЯ ДЕН" на Младежка фондация „Арете“ - България организира поредния си семинар. Темата беше „Старт в кариерата за млади роми“.

Млади безработни роми от цяла България бяха запознати с възможностите за получаване на подкрепа и стипендии за професионално и кариерно израстване.
Беше проведена обучителна сесия за разработване на план за развитие на кариерата.

Участниците бяха запознати с това как се провежда процеса на набиране и подбор на кандидати за работа. Те отработиха практически своите умения за писане на мотивационно писмо при кандидатсване за работа и се запознаха с ключовите компоненти при оформяне на успешно CV.


Младите хора сподели своите очаквания и притеснения, добри практики и трудности, свързани с липсата на подкрепа в семейството или на финансови възможности за учене.

Няма коментари: