вторник, 12 юли 2011 г.

Трети ден в лагера "Заедно напред"

Основната тема днес е: Стереотипи, предразсъдъци и дискриминация.
След кратката мултимедийна презентация, участниците имаха възможност да приложат новите знания, които получиха.

Като използвахме мозъчна атака ги стимулирахме да предлагат идеи как да направим училището привлекателно, но със залепени етикети на челата, които ни даваха информация затова дали са умни или глупави, работливи или мързеливи и с изискването да се отнасяме към тях според написаното на етикетите им.Въпреки трудностите да се съобразяват с етикетите, участниците предложиха много позитивни промени, които могат да направят българското училище привлекателно място за учене и съвместен социален живот.

В следобедните часове те получиха втора творческа задача, която трябваше да провокира тяхната сензитивност и толерантност към различието.Работейки в екип, те подготвиха стихчета и истории, в които показаха както своя талант, но така също и готовност да приемат или не различието.

Няма коментари: