сряда, 13 юли 2011 г.

Четвърти ден в лагера "Заедно напред"

Осмисляне на проблема за стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията и овладяване на техники и технологии за преодоляването им беше основната тема за занятията до обяд.


Участниците отработиха уменията си за работа в екип със задачата да нарисуват къща като работят по двойки в мълчание.


Те показаха продуктите си пред останалите и споделиха как са се чувствали, когато са били водещи и подчинени.

Голям интерес предизвика ролевата игра с живите статуи, които провокираха участници за станат жертви на своите стереотипи.Тема за следобедните занятия беше: "Медиите и представянето на ромите в тях".


Участниците се превъплатиха в ролите на радиорепортери, телевизионни водещи и журналисти във вестници, а също така и граждани-роми, които отговаряха на въпросите им.
Те подготвиха статия, телевизионно предаване и радиодискусия по проблемите на младите роми у нас.

Няма коментари: