петък, 2 септември 2011 г.

На конференция в Бургас

Научно-практическият форум на тема "Иновации в обучението и познавателното развитие" организиран от Сдружение "Образование и технологии" се проведе от 29 до 31 август 2011г. в гр. Бургас.

Участниците получиха своите работни материали и брой втори на списание "Образование и технологии", в което са публикувани научните доклади и съобщения.


Подготвеният от екипа на "Етнотолеранс" материал беше представен от мени публикуван в съкратен вид на страници 35-37, а в пълен на електронния носител.

По време на работата в секциите, участниците използваха модерни образователни информационни технологии, за да представят своите продукти и резултати от изследвания и приложени технологии. Те споделяха опит, обменяха мнения и търсеха нови пътища за подобряване на училищната практика.


Беше организирано и изложение на издателски и софтуерни фирми, училища и детски градини.

Организаторите се представиха отлично и наред с научната програма организираха посещение на изложбата на Панагюрското златно съкровище.Времето беше чудесно и имахме възможност се отбием за малко на плажа, а също така да посетим експозицията на пясъчните фигури, която тази година беше на тема филми.

Няма коментари: