сряда, 7 декември 2011 г.

Семинар на тема: "ЗАЕДНО НАПРЕД КЪМ ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО“На 5 и 6 декември 2011 година в хотел „Рила“ в град София Младежка фондация "Арете" - България проведе семинар на тема: "ЗАЕДНО НАПРЕД КЪМ ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО“.
В работата му взеха участие младежи и девойки с ромски произход от цялата страна. Една част от участниците са били в летните лагерите проведени под мотото "Заедно напред".
През първия ден на семинара те търсиха отговори на въпросите: Какво означава доброволчеството и как се изграждат знания за доброволческа дейност? Как и защо да участвам в различни младежки кампании и инициативи? Какво е активно включване в обществения и социален живот? Как се работи в младежка мрежа? Как да се включим в младежка мрежа?
Лектори бяха: Емил Методиев и Владислав Петков от Фондация С.Е.Г.А. - София.

Във втория ден под ръководството на Миглена Йорданова - програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“ към Младежка фондация „Арете“ - България и с мое участие проведохме обсъждане на проблемите, с които се сблъскват и младите хора и начините за тяхното разрешване.
От страна на участниците бяха направени много конкретни предложения и бе подготвен план за работа на младежката мрежа към Младежка фондация „Арете“ за следващата година.

Няма коментари: