вторник, 13 декември 2011 г.

За предизвикателствата при обучението на възрастни

Във връзка с работата ми в М3College отговорих на няколко въпроса, свързани с обучението на студенти и други категории обучаеми. Това ма накара да се замисля за трудностите, с които се сблъскват преподавателите и учещите в хода на съвместната им работа и най-вече за ролята на мотивацията като фактор предопределящ в голяма степен успеха в учебната дейност.

Няма коментари: