неделя, 8 януари 2012 г.

Добра новина за спечелен проект

На 06.01.2012г. Агенцията по заетостта обяви списъка на организациите спечелили проекти по конкурсната процедура BG051PO001-1.1.07 – „Вземи живота си в свои ръце”.
Сдружение "Етнотолеранс" е партньор на Шуменската търговско-промишлена палата.

Няма коментари: