петък, 24 февруари 2012 г.

Среща с учители и ученици от ПГСС "Проф. Иван Иванов"
На 23.02.2012г. се срещнах с учители и ученици от ПГСС "Проф. Иван Иванов" - Долни Дъбник. Темите, които дискутирахме с учителите бяха свързани с професионалната подготовката, повишаването на мотивацията за преодоляване на трудностите в процеса на обучение и превенцията на отпадането.

С учениците обсъдихме възможностите за запазването на етническата идентичност и обогатяване на познанията за ромския език и култура, чрез участието в проектни дейности и общуването в Интернет.

Няма коментари: