вторник, 22 май 2012 г.

Представяне на електронното списание "Реторика и комуникации" в СУ "Св. Климент Охридски"


На 21 май 2012 година, понеделник, от 18 часа, в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" пред преподаватели и студенти беше официално представено електронното списание "Реторика и комуникации"
Главният редактор доц. дфн Иванка Мавродиева разказа за идеята, началото и успешната реализация на първите три броя. Тя сподели и своите очаквания за бъдещето на списанието.
След това представи редколегията и даде думата на присъстващите нейни членове. 
Всеки от нас изрази своите мисли, чувства и надежди за развитието на списанието.

Аз информирах аудиторията за една успешна инициатива, а именно - медийното партньорство, което беше реализирано по отношение на проведената в петък в СУ "Св. Климент Охридски" научна конференция на тема: "Интеркултурни измерения на социалните практики". Като продукт от това партньорство  един от следващите броеве ще бъде тематично оформен и в него ще се публикуват част от представените на научния форум доклади оформени като статии.

Няма коментари: