вторник, 29 май 2012 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВУТОМНОТО ИЗДАНИЕ "МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА"


На 28. май 2012 г. , понеделник, от 17 ч. в зала 2 на Ректората беше  представено двутомното издание  с общо заглавие

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА  
с  автор доц. д-р СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА

Първата книга, ”Мениджмънт на класа. Какво знае, може и прави учителят като ефективен мениджър на класа?” обединява разнородна информация за същността, ролята и приложението на мениджмънта на ученическия клас – както чужди модели и разработки, така и авторски виждания. Фокусът е върху предимствата на т.нар. комплексен мениджмънт на реалностите в класа.
Втората книга, „Мениджмънт на класа. Стратегии, техники, компетенции.” представя широк набор от практически аспекти на мениджмънта на образователни среди и учебни групи, илюстрирани с множество автентични ресурси и текстове – медийни публикации, опигинални документи, добри практики.


Достъпният и диалогичен стил на изложението могат да превърнат изданието в настолна книга за широк кръг ползватели  – настоящи и бъдещи учители и преподаватели, училищни директори и специалисти в сферата на образователния мениджмънт, дизайна на обучението, качеството на образованието,  личностното и социално-педагогическо консултиране, педагогическата комуникация, училищната хигиена и екология. 

Изданието може да бъде използвано успешно и като университетско помагало за студентите изучаващи Мениджмънт на класа като академична дисциплина в рамките на съществуващите бакалавърски или магистърски програми от професионално направление „Педагогика”, „Управление на образованието” или „Педагогика на обучението по”. 

Няма коментари: