понеделник, 26 ноември 2012 г.

Обучение на учителите по проекта "Весел калейдоскоп"

На 24 и 25.11. в хотел "Азалия" в курорта "Константин и Елена" се проведе обучението на учителите от ОУ „Добри Войников” от с. Победа, ОУ „Климент Охридски” от с. Смолница и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” от  с. Дончево, община Добричка предвидено в рамките на проекта "Весел калейдоскоп".
 Теоретичната тема разработена през първия ден беше: Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност, а през втория се проведе тренингът по интеркултурна комуникативна компетентност, който имаше за основна цел да обогати познанията на учителите в областта на интеркултурната сензитивност и комуникация и да съдейства за формиране на практически умения за ефективен интеркултурен диалог.
Няколко снимки от обучението могат да се видят тук: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151283831249201.477385.600299200&type=1

Няма коментари: