петък, 28 юни 2013 г.

Семинар с учители в село Стрелци

 На 28. 06. 2013г. в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" проведох семинар по проблемите на педагогическата работа в мултикултурна среда.
Директорката - г-жа Нина Пацева сподели опита на своя учителски колектив в решаването на затрудненията в процеса на обучение и възпитание на ученици с различен етнокултурен произход и социална компетентност.
Разгледани бяха теми свързани с преодоляването на стереотипи, предразсъдъци и отрицателни нагласи към другостта, ролята на учителя като интеркултурен медиатор в хода на комуникацията с ученици и техните родителите  с малцинствен произход.


Няма коментари: