неделя, 30 юни 2013 г.

Обучение по проект „Образованието – моят път към интеграция”

На 29 и 30 юни 2013г. се включих в обучителните дейности с учителите от СОУ Цанко Бакалов Церковски” село Никола Козлево и Основно училище „Христо Ботев” село Каспичан, които в партньорство с Народно читалище „Пробуда - 1906”от Никола Козлево и Фондация " Международен център за социална интеграция и застъпничество " гр.София работят по проекта  „Образованието – моят път към интеграция”. 
В рамките на дейност 12: Изнесени обучения на учители за работа в мултикултурна среда, заедно с учителите работихме по темата:  Методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда”.      
Целта на дейността: Утвърждаване на културното многообразие като обща ценност и повишаване интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда беше постигната. Учителите не само се запознаха с различни интерактивни методи, но също така практически отработиха техники и методи, които ще включат в своите индивидуализирани технологии за ефективна работа в мултикултурната класна стая. 

Няма коментари: