неделя, 16 март 2014 г.

Заключителна конференция по проекта "Живеем, учим и творим заедно"

 На 15 март 2014г. беше проведена заключителната конференция по проекта "Живеем , учим и творим заедно"  на СОУ "Сава Доброплодни" - Шумен, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
Моята презентация беше свързана с изследването на мотивацията, отношението към иновациите и образователната интеграция проведено с учителите от СОУ "Сава Доброплодни", които са участвали в дейностите по проекта.
В конференцията се включиха и учители, ръководители на дейности, които споделиха своя опит и своите успехи. 


Няма коментари: