вторник, 25 март 2014 г.

Успешно приключи петата пролетна национална конференция: „ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ”

ПЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:„ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ” се проведе от 21 до 22. 03. 2014 год. в курортен комплекс „Камчия” край Варна
В нея взеха участие над сто учители и бяха представени актуални изследвания и добри практики, свързани с професионалната компетентност. 
Основни доклади изнесоха: проф. д-р Нели Бояджиева – СУ „Св. Климент Охридски”,  доц. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет, доц. д-р Райна Захариева – Департамент за информация и усъвършенстване на учителите при СУ „Св. Климент Охридски.”
 В хода на конференцията се реализираха и редица уъркшопи и тренинги в помощ на колегията.
Специално внимание заслужава проведената дискусия по техниката „Световно кафене – Камчия 2014” на тема: „Квалификацията на учителя – задължителна необходимост или необходимо задължение” в хода на която участниците споделиха своите мнения, очаквания, тревоги и надежди, свързани с тази перманентно актуална тема.

Тази година конференцията имаше своето продължение в Истанбул, където на 24 март беше посетено едно експериментално училище и проведена работна среща с учители и образователни администратори  за обмен на добри практики в областта на квалификацията .

Няма коментари: