неделя, 19 април 2015 г.

Обучение на служители от община Габрово

На  16, 17 и 18 април 2015 в хотел "Астера" в град Банско  в изпълнение на обществена поръчка EU Consult проведе обучение на тема „Високоефективните хора” с активното участие на 30 служители от община Габрово. В обучението бяха включени следните теми:

- Подобряване на фокуса, комуникацията и баланса между служителите и институцията;

-Подобряване професионалните взаимоотношения и сътрудничеството;

-Подобряване продуктивността чрез фокусиране върху правилните неща;

 - Усвояване умението за посветеност на целите;

 -Намаляване на конфликтите чрез разбиране върху какво може да се влияе;    -Запознаване на участниците с план за интегрирането на основните навици на високоефективните хора и техния живот Няма коментари: