вторник, 31 март 2015 г.

Покана за участие в МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ESI 2015ПЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ESI 2015  "Образование, наука, иновации"

ще се проведе в Европейски политехнически университет в гр. Перник, България на 10 - 11 юни 2015 година. 
          
         Петата международна научна конференция „Наука, образование, иновации“ по традиция ще обедини много водещи изследователи, преподаватели и студенти, представители на успешни компании и научни организации от страната и чужбина, които ще представят най-новите си постижения в сферата на образованието, науката и бизнеса.
Конференцията е форум, на който се дискутират актуални изследвания, споделят се опит и постигнати резултати, трасират се нови тенденции в цялостния път на развитие на науката в модерното общество.

Темите на ESI 2015 са:

 1. Иновации в архитектурата;
 2. Иновации в строителството
 3. Иновации в природните науки
 4. Иновации в образованието;
 5. Иновации в компютърните системи и информатиката;
 6. Мрежи и телекомуникации;
 7. Психология и иновации;
 8. Хуманитарните науки в съвременния свят
 9. Икономика и иновации;
 10. Политики и иновации;
 11. Зелена енергетика и устойчиво развитие


За участие в студентската сесия няма такса.
Таксата  за участници от България  е 100 лв.

Срок за регистрация и изпращане анотации - 7 април 2015г.
Срок за изпращане на пълния текст на доклада - 20 април 2015г.

На сайта на университета е регистрационната форма:
http://epu.bg/bg/index.php/en/education-science-innovation/esi-2015

Очакваме Ви!

Няма коментари: