вторник, 24 март 2015 г.

В две училища, в които учат българчета в Събрия училище - "Чегар" в Ниш и "Христо Ботев" в Димитровград


 На 23. март 2015 година посетихме училище "Чегар" в град Ниш, където се срещнахме с директора Горан Динич и част от учителския екип. От 1000 ученици в това основно училище с детска градина към него около 300 са етнически българи. Колективът е от млади и амбициозни хора. Успехите са резултат от желание и умения за работа на учителите в партньорство с родителите.

След обяд посетихме и училище "Христо Ботев" в град Димитровград, в което мнозинството са българчета. Поради непредвидено закъснение се срещнахме с малка група ученици, които спортуваха след занятията и  други, които развиваха музикалните си таланти. Видяхме обаче прекрасната материална база и усетихме духа на българщината.


Няма коментари: