събота, 21 март 2015 г.

Тренинги и ателиета на Шестата пролетна национална конференция

На вторият ден от конференцията участниците имаха възможност да се включат в работата на няколко тренинга и уъркшопа.
Проф. Н. Бояджиева ръководи "Арт-терапевтични техники за редуциране на стреса и преодоляване на професионалния бърнаут при учители и подпомагащите професия".

Десислава Георгиева и Елена Пенчева от Института по човешки фактор представиха темата "Конфликтни ситуации в училище и методи и техники за справяне с  тях/обсъждане на казуси".

 Евалдас Кармаза направи атрактивен тренинг по темата "Стрес мениджмънт в училище - основни подходи на учителите за самопомощ"
Афродити Папайоану- Спирулиа представи "Програмата Мат Матео /със собствени сили/: приложение в различни сфери на образованието."

Хилдегард Гьот представи темата "Страховете на учениците в училище"
.

Под ръководството на Лидия Йорданова и Иван Игов се реализира социодараматична игра.

Няма коментари: