четвъртък, 7 май 2015 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА SIETAR – БЪЛГАРИЯУважаеми колеги и съмишленици,


На 8 и 9 юни 2015г. в Заседателна зала №1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе годишната конференция на SIETAR – България.
По традиция тя се осъществява с любезното съучастие на Сдружение „Етнотолеранс“ и електронното списание „Реторика и комуникации“.

Темата е: СВОЕ И ЧУЖДО
(теоретични рефлексии и актуални социални практики)

Основни проблемно-тематични полета:

· СВОЕ И ЧУЖДО в изследователска перспектива
· Интернационализация и глобализация на бизнеса – СВОЕ И ЧУЖДО в бизнеса без граници
· СВОЕ И ЧУЖДО в контекста на Обединена Европа и Европейските институции
·  СВОЕ И ЧУЖДО образователни парадигми и практики
· СВОЕ И ЧУЖДО в езиковедските и литературни изследвания и практики
·  Новите други – мигранти и бежанци в България

Заявки за участие по приложения образец се приемат до 30 май т.г. на адрес: sietarbg@gmail.com

За справки и въпроси: sietarbg@gmail.com

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален тематичен брой на електронното научно списание „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“.

Времето за представяне на доклада по време на конференцията е до 15 минути.

Такса правоучастие – 60 лева. 
Със заплащане на таксата правоучастие (при заявено желание) ставате член на мрежата SIETAR България. 

Таксата се внася в срок до 31 май по банкова сметка: BG67UBBS80021014257630, BIC UBBSBGSF в ОББ, на СНЦ „Етнотолеранс” или се заплаща на място в деня на конференцията при регистрацията. В банковото платежно впишете данните за фактура, а като основание за плащане - „такса правоучастие в конференция на SIETAR–България”. Фактурите ще бъдат издадени в съответствие с данъчното законодателство и получени по време на конференцията.

Членовете на SIETAR – България, заплатили членския си внос за 2015г., участват в конференцията без такса правоучастие.

·       


Няма коментари: