четвъртък, 31 декември 2015 г.

Бил Гейтс за ролята на обратната връзка и самоусъвършенстването на учителите
Интересна и полезна информация за възможностите чрез анализ на видеозаписи на уроци да се работи за усъвършенстване на стила на преподаване.
Преди много години проучвах доколко български начални учители са склонни да допуснат свои колеги да ги наблюдават по време на урока като основа за дискусия и усъвършестване, но резултатите бяха отчайващи т.е. огромна съпротива.

Няма коментари: