петък, 20 май 2016 г.

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ШЕСТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ“ (ESI 2016)
П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ
В ШЕСТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ“
(ESI 2016)
 
10-11 ЮНИ 2016 г.

Европейски политехнически университет
гр. Перник


ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

- да стимулира научни дискусии по методологически, теоретични, практически и технологически аспекти на иновациите в науката и образованието;
- да събере заедно изследователи, преподаватели, студенти и специалисти от практиката от страната и чужбина, които да споделят резултати от научни изследвания и практически опит;
- да положи основите на ново сътрудничество и да привлече нови партньори на ЕПУ.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

Председател:
проф. Джузепе Саконе – Италия
Членове:
1. акад. Ячко Иванов – България
2. проф. д-р Марин Маринов – България
3. проф. д.ик.н. Георги Чобанов – България
4. проф.д.пс.н. Веселин Василев-България;
5. проф. дмн Любомир Лилов – България
6. проф. дхн Иван Петков – България
7. проф. дтн Людмил Даковски – България
8. проф. дтн Михайло Можар – Украйна
9. проф. дтн Христо Христов – България
10. проф. д-р Астериос Лиолиос – Гърция
11. проф. д-р Василий Лумос – Гърция
12. проф. д-р Владимир Лазаров – България
13. проф. д-р Властимир Радонянин – Сърбия
14. проф. д-р Иван Величков – България
15. проф. д-р Петър Балкански – България
16. проф. д-р Янка Тоцева – България
17. проф. Франческо Фимано – Италия
18. доц. Лупчо Наумовски – Македония
19. доц. д-р Маргарита Бакрачева – България.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:        

Председател:
проф. д-р Янка Тоцева
Членове:
1. проф. дмн Любомир Лилов
2. проф дхн Иван Петков
3. проф. д-р Иванка Паскалева
4. проф. д-р Иван Величков
5. проф. д-р Владимир Лазаров
6. доц. д-р Александър Йорданов
7. доц. д-р Милен Кадийски
8. доц. д-р Маргарита Бакрачева
9. Елена Владимирова
10. Изабела Георгиева
11. Катина Кирилова
12. Моника Бадева
13. Цветелина Валериева

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Иновации в архитектурата;
2. Иновации в строителството;
3. Иновации в природните науки;
4. Иновации в образованието;
5. Иновации в компютърните системи и информатика;
6. Мрежи и телекомуникации;
7. Психология и иновации;
8. Хуманитарните науки в съвременния свят;
9. Икономика и иновации;
10. Политики и иновации;
11. Зелена енергетика и устойчиво развитие;
12. Студентска сесия, участието в която е безплатно. Тя е прекрасна възможност за представяне на резултати от научни проекти и други изследователски активности на студенти в ОКС бакалавър и магистър и ОНС доктор.

Срок за регистрация, изпращане на резюмета и доклади и заплащане на таксата по банков път – 30 май 2016
Официални езици на конференцията са английски и български.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ:
• за български участници – 70 лв.;
• за чуждестранни участници – 70 евро.
* При плащане на таксата в деня на конференцията:
- 80лв. за участници от България;
- 80 евро за участници от чужбина.
Таксата е за един доклад. Срещу внесената такса се получава папка с материалите на конференцията, включително програмата, сборникът с докладите и куверт за коктейла на конференцията.

Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG60FINV91501216717673
BIC: FINVBGSF

Допълнителна информация относно организацията и подаване на заявки за участие може да получите на:


Няма коментари: