вторник, 31 май 2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА SIETAR – БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги и съмишленици,

На 1 юли 2016г. в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (София, бул. Цар Освободител №15) ще се проведе годишната конференция на SIETAR – България.

По традиция тя се осъществява с любезното съучастие на Сдружение „Етнотолеранс“ и електронното списание „Реторика и комуникации“.
  
КАКВО ДА ПРАВИМ С мултикултурностТА?
В ОЧАКВАНЕ НА НОВИ парадигми В ИНТЕРКУЛТУРНата комуникация

Основни проблемно-тематични полета:

·     МУЛТИКУЛТУРНОСТТА в теоретична перспектива; нови изследвания
·     МУЛТИКУЛТУРНОСТ и геополитическа ситуация
·     МУЛТИКУЛТУРНОСТ в бизнеса без граници
· МУЛТИКУЛТУРНОСТ – нови измерения в науките за образованието, в езиковедските и литературни изследвания и практики

КОЕ Е НОВОТО?

-       -  Имате възможност да изберете форма на представяне – „класически“ доклад (до 15 минути) или представяне чрез постер; 
     - Имате възможност да участвате в workshop на тема „Колко грозно е грозното пате или как да превърнем предразсъдъците в толерантност?" (социодраматична игра с водещ Лидия Йорданова), който ще се проведе в следобедните часове. 

За получаване на регистрационен формуляр за заявка, справки и въпроси: sietarbg@gmail.com; y_totseva@abv.bg

Заявки за участие се приемат до 25 юни т.г. на адрес: sietarbg@gmail.com

Докладите от конференцията (представени по традиционния начин или чрез постер) ще бъдат публикувани в специален тематичен брой на електронното научно списание „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“.

Няма коментари: